Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Χριστός Ανέστη

Εύχομαι το Άγιο φως της Αναστάσεως να ζεστάνει τις καρδιές μας και να μας δώσει φώτιση να καταλάβουμε ποια είναι τα σημαντικά σε αυτή τη ζωή.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.